تلفن و ایمیل

۰۲۱-۵۵۲۰۲۹۵۵
۰۹۱۲-۱۱۳۰۶۰۲
۰۹۱۲-۸۹۹۷۷۸۵
info@Abadis-Stone.ir

 

آدرس دفتر

تهران – باقرشهر-خیابان شهر سنگ- خیابان ششم- پلاک ۱۶

آدرس کارخانه ۱

ایران، سمنان، جاده دامغان- شهرک صنعتی شرق – خیابان ابتکار ۲ – کارخانه سرنگبری آرش گرانیت

آدرس کارخانه ۲

ایران، زنجان، جاده دندی ،قبل از سه راه قواق-کارخانه سرنگبری الوان سنگ

آدرس معدن

ایران، زنجان، جاده دندی ،بعد از روستای کپز، معدن کپز انگوران ۲